Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym

Nieodpłatna pomoc prawna

Czcionka:

Starosta Grójecki informuje, że w Powiecie Grójeckim w 2021 roku, porad udzielają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. - Punkt nr 1 z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 59 pokój nr 4, czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 15:30 do 19:30 z wyjątkiem dni, o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r . o dniach wolnych od pracy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1920)
Porad prawnych udzielają :
Poniedziałek- Adwokat
Wtorek- Adwokat
Środa- Radca Prawny
Czwartek- Adwokat
Piątek- Radca Prawny

2. - Punkt nr 2 z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Mogielnica (05-640) ul. Mostowa 27, czynny w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 8:00-12:00 oraz w środę i piątek w godzinach 15:30-19:30 z wyjątkiem dni, o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1920)
Porad prawnych udzielają :
Poniedziałek – Radca Prawny
Wtorek- Radca Prawny
Środa- Adwokat
Czwartek- Radca Prawny
Piątek- Adwokat

3. - Punkt nr 3 z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Fundację Instytut Spraw Publicznych usytuowany pod następującymi adresami:
1) pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto czynny od poniedziałku do wtorku w godzinach od 11:30 do 15:30 ,
2) Dworek przy ul. Długiej 3, 05-660 Warka czynny od środy do piątku w godzinach od 11:30 do 15:30,
z wyjątkiem dni, o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1920)
 
4. Punkt nr 4 z przeznaczeniem na nieodpłatną pomocy prawną i edukacje prawną.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową – Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO usytuowany pod następującymi adresami:
1) pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto czynny w środy i piątki w godzinach od 7:30 do 11:30, w czwartki w godzinach 13:00-17:00,
2) Dworek przy ul. Długiej 3, 05-660 Warka czynny od poniedziałku do wtorku w godzinach od 8:30 do 12:30,
z wyjątkiem dni , o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r . o dniach wolnych od pracy ( Dz.U. z 2020 r. poz.1920)
Zgłoszeń telefonicznych w celu umówienia wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Grójeckim można dokonać pod numerem telefonu (48) 665 11 36 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.Starosta Grójecki informuje, że w Powiecie Grójeckim w 2021 roku , porad udzielają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I EDUKACJI PRAWNEJ.

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2.Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE: 

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

PORADY NIE OBEJMUJĄ: spraw związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 

EDUKACJA PRAWNA OBEJMUJE: działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
1) prawach i obowiązkach obywatelskich;
2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Żródło: http://www.grojec.pl/urzad/zawartosc/159/

 

 

Kalendarium

Sierpień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5