Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym

Nieodpłatna pomoc prawna

Czcionka:

Starosta Grójecki informuje, że w Powiecie Grójeckim w 2019 roku , porad udzielają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:


1. - Punkt nr 1 z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 59 pokój nr 4, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30 z wyjątkiem dni , o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r . o dniach wolnych od pracy ( Dz.U. z 2015 r . poz.90)

Porad prawnych udzielają :

Poniedziałek- Radca Prawny
Wtorek- Adwokat
Środa- Radca Prawny
Czwartek- Adwokat
Piątek- Adwokat

2. - Punkt nr 2 z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

05-640 Mogielnica ul. Mostowa 27, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 z wyjątkiem dni , o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r . o dniach wolnych od pracy ( Dz.U. z 2015 r . poz.90)

Porad prawnych udzielają :

Poniedziałek - Adwokat
Wtorek- Radca Prawny
Środa- Radca Prawny
Czwartek- Adwokat
Piątek- Radca Prawny

3. - Punkt nr 3 z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Fundację INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW usytuowany pod następującymi adresami:

1) pl. O. H. Koźmińskiego ½, 26-420 Nowe Miasto czynny od poniedziałku do wtorku w godzinach od 8:00 do 12:00 ,
2) Dworek przy ul. Długiej 3, 05-660 Warka czynny od środy do piątku w godzinach od 8:30 do 12:30.
z wyjątkiem dni , o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r . o dniach wolnych od pracy ( Dz.U. z 2015 r . poz.90)

 
4. Punkt nr 4 z przeznaczeniem na nieodpłatną pomocy prawną i edukacje prawną.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Fundację ” HONESTE VIVERE ” usytuowany pod następującymi adresami:

1) 26-420 Nowe Miasto pl. O. H. Koźmińskiego ½, czynny w środy i piątki w godzinach od 8:00 do 12:00 , w czwartki od godziny 13 do godziny 17
2) Dworek przy ul. Długiej 3, 05-660 Warka czynny od poniedziałku do wtorku w godzinach od 8:30 do 12:30,
z wyjątkiem dni , o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r . o dniach wolnych od pracy ( Dz.U. z 2015 r . poz.90)

 
Zgłoszeń telefonicznych w celu umówienia wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Grójeckim można dokonać pod numerem telefonu ( 48 ) 665 11 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.
 
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I EDUKACJI PRAWNEJ.


1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2.Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE: 

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

PORADY NIE OBEJMUJĄ: spraw związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 

EDUKACJA PRAWNA OBEJMUJE: działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
1) prawach i obowiązkach obywatelskich;
2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Żródło: http://www.grojec.pl/urzad/zawartosc/159/

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Nieodpłatna pomoc prawna 2019

Utworzono dnia 14.02.2019, 11:00

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2