Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym

Środowiskowy Dom Samopomocy

Czcionka:

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

 

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE W FORMIE KORZYSTANIAZ USŁUG I FORM REHABILITACJI W ŚRODOWISKOWYM DOMUSAMOPOMOCY?

O udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy może starać się osoba, która ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymaga częściowej opieki pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają hospitalizacji ani pobytu w stacjonarnej placówce. Podstawowym zadaniem placówki jest zapobieganie nawrotom choroby oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.


ZASADY KIEROWANIA DO OŚRODKÓW WSPARCIA

Wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Osoba zainteresowana do wniosku musi dołączyć następujące dokumenty:• zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych• zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba takie posiada. Następnym krokiem jest przekazanie przez ośrodek pomocy społecznej kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym do jednostki kierującej, jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, które w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę do ŚDS. Pierwszą decyzję kierującą wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, natomiast następne decyzje wydawane są na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco -aktywizującego, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem domu.


ZASADY USTALENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W ŚDS

Osoba przyjęta do ŚDS zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności miesięcznej za usługi świadczone w ŚDS w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300%odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2ustawy o pomocy społecznej.
Nie jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt w ŚDS osoba samotnie gospodarująca lub osoba w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 300% odpowiedniego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług ŚDS wydaje Starosta Powiatu Grójeckiego.


Na terenie powiatu grójeckiego działa:

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Łychowska Wola 24,
05-604 Jasieniec
Telefon: (48) 389-54-77
E mail: srodowiskowy24@interia.pl
DYREKTOR: Wiesława Pruś

Źródło: http://pcpr.grojec.pl/info/zawartosc/22

ZAŁĄCZNIKI:

Środowiskowy Dom Samopomocy

Utworzono dnia 06.09.2018, 13:55

Kalendarium

Sierpień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5